Categorieën
Geen categorie

Luchtfoto Damen Sumar

Luchtfoto’s binne hast altyd moai…..Dizze is krekt fjirder dan ús gemeentehûs. Damen…..Sumar! In foto fan Klaas Rozema.

Oud Burgum

Bron: https://www.facebook.com/200057213661280/photos/a.200057260327942/826848790982116/?type=3&theater

Categorieën
RTV Kanaal 30

Peet Mulder Sintsje fan Sumar

Sumar – Peet Mulder heeft maandagavond tijdens de ledenvergadering van Doarpsbelang Sumar de oorkonde met bijbehorende eretitel It Sintsje fan Sumar uit handen van Ids Krol gekregen. Ook kreeg Mulder een tegeltje, dat gemaakt is door dorpsbewoner Johannes Spoelstra.

Regen, wind, kou of warmte houden Peet Mulder niet tegen om met vuilniszak en grijper op pad te gaan en Sumar schoon te houden van zwerfafval. Sumarders is gevraagd wie volgens hun het verdient om in het zonnetje te worden gezet voor zijn of haar vrijwillige bijdrage aan de leefbaarheid in Sumar. Peet wordt alom gewaardeerd voor zijn opruimwerk en de inwoners hebben dit massaal laten weten.

Bron:

Categorieën
Geen categorie

Braderie Greate Buorren De Inloop

Zaterdag 18 Mei een grote braderie aan de Greate Buorren, de Inloop te Sumar bij Bergum met vele standhouders. Vele regio bezoekers, dagjes mensen en toeristen zullen de braderie in Sumar bezoeken! Deze sfeervolle markt trekt de leukste markt handelaren van heinde en verre met de mooiste handel voor de marktliefhebbers. Suameer is een gezellig dorp in de gemeente Tietjerksteradeel. Van harte welkom of kom een kraam/grondplaats huren! Kraamhuur slechts 24,50 Graag tot ziens op de markt van Sumar!

Bron: https://www.marktenmarkten.nl/markt/braderie-greate-buorren-de-inloop/2088/

Categorieën
Geen categorie

Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Mounepaed 2 te Sumar, het bouwen van een hok

Mounepaed 2 te Sumar

Olo: 4055791

het bouwen van een hok

Datum ontvangst: 25 november 2018

Datum bekendmaking besluit: 11 maart 2019

Bezwaar indienen

Binnen zes weken, ingaande 1 na de dag nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders tegen bovengenoemd besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Wanneer onverwijlde spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-64387.html