Peet Mulder Sintsje fan Sumar

Sumar – Peet Mulder heeft maandagavond tijdens de ledenvergadering van Doarpsbelang Sumar de oorkonde met bijbehorende eretitel It Sintsje fan Sumar uit handen van Ids Krol gekregen. Ook kreeg Mulder een tegeltje, dat gemaakt is door dorpsbewoner Johannes Spoelstra. Regen, wind, kou of warmte houden Peet Mulder niet tegen om met vuilniszak en grijper op […]

Braderie Greate Buorren De Inloop

Zaterdag 18 Mei een grote braderie aan de Greate Buorren, de Inloop te Sumar bij Bergum met vele standhouders. Vele regio bezoekers, dagjes mensen en toeristen zullen de braderie in Sumar bezoeken! Deze sfeervolle markt trekt de leukste markt handelaren van heinde en verre met de mooiste handel voor de marktliefhebbers. Suameer is een gezellig […]

Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Mounepaed 2 te Sumar, het bouwen van een hok

Mounepaed 2 te Sumar Olo: 4055791 het bouwen van een hok Datum ontvangst: 25 november 2018 Datum bekendmaking besluit: 11 maart 2019 Bezwaar indienen Binnen zes weken, ingaande 1 na de dag nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders tegen bovengenoemd besluit een gemotiveerd […]