Cheque voor kinderen in Indonesië

Damwâld – Elzerd en Grietje Zijlstra uit Damwâld hebben een cheque van 605 euro in ontvangst genomen voor de kinderen in Batu Indonesië. De kinderen van de doarpsskoalle It Bynt in Sumar hebben op verschillende manieren geld bij elkaar gespaard voor hun leeftijdsgenootjes in Indonesië door een lege flessen actie, auto wassen en een high […]

Besloten familiedag Essity Operations Suameer op 18 mei 2019

Op zaterdag 18 mei is er een besloten familiedag voor personeel en naasten van Essity Operations Suameer, Solcamastraat 24 in Sumar met rondleidingen door de fabriek en barbecue met mechanische muziek in feesttent. De besloten familiedag is van 09.00 tot 21.00 uur. Gemeente Tytsjerksteradiel – https://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/activiteitenkalender_44067/item/18-mei-2019-besloten-familiedag-sumar_43864.html

50 jaar geleden: Voetbalveld omgeploegd

Tengevolge van een misverstand tussen de draglineverhuurder en loonbedrijfhouder S. Kloosterman uit Garijp en zijn negentienjarige trekkerchauffeur is afgelopen maandag het vorige zomer gereedgekomen voetbalterrein van de vv Suameer voor een niet onaanzienlijk deel omgeploegd. Leeuwarder Courant – https://www.lc.nl/friesland/50-jaar-geleden-Voetbalveld-omgeploegd-24408346.html

In Freark Wijma herdenkt Sumar de doden

SUMAR – De zon scheen tot laat in de avond, het was bitter koud, half Sumar was aanwezig, de vogels concurreerden met de Lofstem, er werden kransen gelegd, een gastspreker vertelde een verhaal, er waren gedichten, met andere woorden, Sumar herdacht zijn doden bij het monument De Molkbus dat de herinnering aan de ‘molkstaking’ in […]

Suameer-meiden krijgen les van SCHeerenveen

SUMAR – Ze waren er vrijwel allemaal, de meiden van vvSuameer, ze werden zelfs ‘versterkt’ door een groep van ‘buorlju’, in casu vvEastermar. Ze waren naar sportpark De Heidkamp gekomen om les te krijgen, een clinic heet dat tegenwoordig, van een paar voetbalsters van SCHeerenveen. En dus gonsde De Heidkamp deze wat sombere middag van […]