Categorieën
Geen categorie

Jubileumweekend Sumar opnames De Lofstem

Wat gebeurde dêr no ôfrûne saterdei op Sumarreheide??
No, dat sit sa. De Lofstem hat opnames makke foar in filmke foar it jubileumkonsert! Der binne opnames makke op ferskillende plakken yn Sumar. Bygeand wat foto’s om in lytse yndruk te jaan fan wat der bard is. En ik moat sizze, de foto’s binne al prachtich!
Noch wér in reden om der 14 juny op it konsert by te wêzen, toch?

Facebook pagina “Jubileumwykein Sumar”

Bron: https://www.facebook.com/250Sumar100/posts/1615886865210245

Categorieën
Geen categorie

Facebook pagina “Jubileumwykein Sumar”

Voor het jubileumweekend van Sumar is nu ook een speciale Facebook pagina:

https://www.facebook.com/250Sumar100/

Categorieën
Geen categorie

Rijksmonumenten Sumar

Via het Rijksmonumentenregister van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een mooi overzicht te vinden van de rijksmonumenten in Sumar.

Achterwei 5, 9262 NR Sumar

Kop-rompboerderij uit 1864, bestaande uit kort voorhuis (een schoorsteen) en in de schuur getrokken woonruimten. De voordeur bevindt zich in de voorgevel van de schuur zodat bijna van een stelp gesproken kan worden. Overal zesruitsvensters.

Greate Buorren 14, 9262 SB Sumar

Herv. Kerk en toren, gelegen op een kerkhof. Eenvoudig kerkgebouw met ingebouwde westtoren in 1769 opgetrokken ter vervanging ener oudere. In de kerk preekstoel uit 1746 met achterschot en klankbord. 18e eeuwse familiebank en zes sterk bijgewerkte gebrandschilderde glazen van Ype Staak. Eenklaviers orgel, in 1906 gemaakt door Bakker en Timmenga.

Greate Buorren 51, 9262 SC Sumar

Kop-rompboerderij gebouwd in 1756 blijkens aanzetstenen aan de voorgevel; deze is echter onlangs in modern materiaal herbouwd met behoud van de algemene vorm met topschoorsteen met bord. In de zijgevels en de dienstruimten die in de schuur zijn gebouwd zes- en negenruitsvensters. Inrit van de schuur gedicht.

Heerenweg 24, 9262 SG Sumar

“de Heideplaats”. Boerderij van het kop-romptype met de woonruimten onder de kap van de schuur getrokken. Haaks op de schuur kleine schuur, naar gebruik in de Wouden. Stookhut vooraan naast de schuur.

Mounepaed 21, 9262 NE Sumar

Korenmolen De Hoop; bovenkruier met stelling, herbouwd in 1867.

Lânsbuorren 11, 9262 VA Sumar

BOERDERIJ met DWARSHUIS waarvan het dwarshuis via een hals onder plat dak is verbonden met de schuur. De gevels zijn opgetrokken in een roze kalkzandsteen boven een uitkragende plint van grijsblauwe kalkzandsteen. Het schilddak van het dwarshuis is gedekt met zwarte Friese golfpannen; twee schoorstenen op nokhoeken; aan de voorzijde boven de entree een gemetselde dakkapel onder plat dak, met gedecoreerde hoekpilasters; T-venster en een balkon zonder hek op geprofileerde consoles.

Lânsbuorren 11, 9262 VA Sumar

Het STOOKHOK uit 1909 behorende bij de boerderij is opgetrokken in roze kalkzandsteen onder uitkragend zadeldak gedekt met cementpannen; schoorsteen op de nok; rozetankers. Getoogde zesruitsvensters met sierroedenverdeling in de kop en een lattendeur in de zijgevel.

Lânsbuorren 4, 9262 VA Sumar

Villaboerderij waarvan het WOONHUIS in een aan de Art Nouveau verwante bouwstijl in 1915 voor de bestaande schuur is gebouwd, naar een ontwerp van de architect C.H. Eldering uit Hoogkerk. Op de natuurstenen kraagstenen van de portiek staan het bouwjaar en de initialen van de opdrachtgevers S.P. Hoekstra en zijn echtgenote Pietje Anna Hoekstra. Het schuurgedeelte van de boerderij is in 1983 afgebrand en herbouwd en valt om die reden buiten bescherming van rijkswege.

Greate Buorren 23, 9262 SB Sumar

PASTORIE van de Nederlands Hervormde Gemeente. Het pand is oorspronkelijk in 1930 als woonhuis ontworpen door architect C. de Boer uit Drachten, bekend van de “Papegaaienbuurt”. Het is uitgevoerd in een stijl verwant aan de Amsterdamse School. De pastorie is gelegen aan de hoofdweg van het dorp, de doorgaande weg naar Eastermar, op een kleine kavel. De na-oorlogse uitbreiding aan de achterzijde van de woning valt buiten de bescherming van rijkswege. De woning is omgeven door een tuin die van de straatzijde wordt afgeschermd door een gemetseld muurtje waarop een ijzeren hekwerk is bevestigd. De Nederlands Hervormde kerk aan de Greate Buorren 14 is Rijksmonument, mon.nr. 252482.

Categorieën
Geen categorie

Luchtfoto Damen Sumar

Luchtfoto’s binne hast altyd moai…..Dizze is krekt fjirder dan ús gemeentehûs. Damen…..Sumar! In foto fan Klaas Rozema.

Oud Burgum

Bron: https://www.facebook.com/200057213661280/photos/a.200057260327942/826848790982116/?type=3&theater

Categorieën
Geen categorie

Braderie Greate Buorren De Inloop

Zaterdag 18 Mei een grote braderie aan de Greate Buorren, de Inloop te Sumar bij Bergum met vele standhouders. Vele regio bezoekers, dagjes mensen en toeristen zullen de braderie in Sumar bezoeken! Deze sfeervolle markt trekt de leukste markt handelaren van heinde en verre met de mooiste handel voor de marktliefhebbers. Suameer is een gezellig dorp in de gemeente Tietjerksteradeel. Van harte welkom of kom een kraam/grondplaats huren! Kraamhuur slechts 24,50 Graag tot ziens op de markt van Sumar!

Bron: https://www.marktenmarkten.nl/markt/braderie-greate-buorren-de-inloop/2088/

Categorieën
Geen categorie

Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Mounepaed 2 te Sumar, het bouwen van een hok

Mounepaed 2 te Sumar

Olo: 4055791

het bouwen van een hok

Datum ontvangst: 25 november 2018

Datum bekendmaking besluit: 11 maart 2019

Bezwaar indienen

Binnen zes weken, ingaande 1 na de dag nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders tegen bovengenoemd besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Wanneer onverwijlde spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-64387.html

Categorieën
Geen categorie

Leerlingen lassen replica Spoelstra’s Draai in elkaar

Vorig jaar was de vervanging van Spoelstra’s Draai, het door en door verrotte bruggetje aan de zuidkant van Bakkeveen, nog een papieren plan. Inmiddels leggen vijf studenten van de Friese Poort bij constructiebedrijf IBIS in Sumar de laatste hand aan een ijzeren replica van de historische draai.

Lees verder bij bron

Categorieën
Geen categorie

Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra in Sumar viert jubileum met uitvaartbeurs

SUMAR – Zaterdag 15 december is er een uitvaartbeurs, van 13.30 tot 17.30 uur in dorpshuis De Kamp in Sumar. Organisator is Jouke Hoekstra uit Sumar, die zo het 12,5 jarig bestaan van zijn onderneming viert.

Lees verder bij bron