Rijksmonumenten Sumar

Via het Rijksmonumentenregister van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een mooi overzicht te vinden van de rijksmonumenten in Sumar. Achterwei 5, 9262 NR Sumar Kop-rompboerderij uit 1864, bestaande uit kort voorhuis (een schoorsteen) en in de schuur getrokken woonruimten. De voordeur bevindt zich in de voorgevel van de schuur zodat bijna van een stelp […]

Braderie Greate Buorren De Inloop

Zaterdag 18 Mei een grote braderie aan de Greate Buorren, de Inloop te Sumar bij Bergum met vele standhouders. Vele regio bezoekers, dagjes mensen en toeristen zullen de braderie in Sumar bezoeken! Deze sfeervolle markt trekt de leukste markt handelaren van heinde en verre met de mooiste handel voor de marktliefhebbers. Suameer is een gezellig […]

Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Mounepaed 2 te Sumar, het bouwen van een hok

Mounepaed 2 te Sumar Olo: 4055791 het bouwen van een hok Datum ontvangst: 25 november 2018 Datum bekendmaking besluit: 11 maart 2019 Bezwaar indienen Binnen zes weken, ingaande 1 na de dag nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders tegen bovengenoemd besluit een gemotiveerd […]

Leerlingen lassen replica Spoelstra’s Draai in elkaar

Vorig jaar was de vervanging van Spoelstra’s Draai, het door en door verrotte bruggetje aan de zuidkant van Bakkeveen, nog een papieren plan. Inmiddels leggen vijf studenten van de Friese Poort bij constructiebedrijf IBIS in Sumar de laatste hand aan een ijzeren replica van de historische draai. Lees verder bij bron