Categorieën
Leeuwarder Courant Voetbal

50 jaar geleden: Voetbalveld omgeploegd

Tengevolge van een misverstand tussen de draglineverhuurder en loonbedrijfhouder S. Kloosterman uit Garijp en zijn negentienjarige trekkerchauffeur is afgelopen maandag het vorige zomer gereedgekomen voetbalterrein van de vv Suameer voor een niet onaanzienlijk deel omgeploegd.

Leeuwarder Courant – https://www.lc.nl/friesland/50-jaar-geleden-Voetbalveld-omgeploegd-24408346.html
Categorieën
RTV Kanaal 30 Voetbal

Nieuw tenue voor vrouwenteam vv Suameer

SUMAR – Lol hebben en buiten bewegen! Dát zijn de belangrijkste drijfveren van de voetballende 35+ dames van vv Suameer. Vorig jaar juni, onder het schoonmaken van de boxen van het voetbalcomplex aan de Joute van der Meerweg, werd de er geïnformeerd door één van de dames: “Wie lijkt het leuk om ook met een groepje te gaan voetballen? Gewoon lekker trainen en dan maar zien wat er van komt.” Hierop waren er veel enthousiaste reacties en vanaf september werd er daadwerkelijk wekelijks getraind.

Bron: https://www2.rtvkanaal30.nl/sport/13-voetbal/3848-nieuw-tenue-voor-vrouwenteam-vv-suameer.html

Categorieën
RTV Kanaal 30 Voetbal

Suameer-meiden krijgen les van SCHeerenveen

SUMAR – Ze waren er vrijwel allemaal, de meiden van vvSuameer, ze werden zelfs ‘versterkt’ door een groep van ‘buorlju’, in casu vvEastermar. Ze waren naar sportpark De Heidkamp gekomen om les te krijgen, een clinic heet dat tegenwoordig, van een paar voetbalsters van SCHeerenveen. En dus gonsde De Heidkamp deze wat sombere middag van de activiteiten. En alles met bal, zoals jongelui van deze leeftijden dat het liefst hebben. En na afloop ? Nou, wat dacht u? Op de foto natuurlijk!

Bron: https://www2.rtvkanaal30.nl/sport/13-voetbal/3835-suameer-meiden-krijgen-les-van-scheerenveen.html