Categorieën
Geen categorie

Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Mounepaed 2 te Sumar, het bouwen van een hok

Mounepaed 2 te Sumar

Olo: 4055791

het bouwen van een hok

Datum ontvangst: 25 november 2018

Datum bekendmaking besluit: 11 maart 2019

Bezwaar indienen

Binnen zes weken, ingaande 1 na de dag nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders tegen bovengenoemd besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Wanneer onverwijlde spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-64387.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *